ปฏิทินสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม-งานตรวจสอบภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม-งานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12-13 พ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

« 2 ของ 12 »

ก.ค. 31

Slide_005

Untitled-2

Older posts «